top of page
Två personer som samtalar

Holistisk stresscoaching 5 tillfällen

Vid bokning av detta paket rekommenderas en träff varannan vecka.

  • 50 minuter
  • Lyckoreceptet Linnégatan

Beskrivning av tjänsten

Carin är diplomerad stresscoach som ger stöd till dig som vill hantera och minska stress på ett holistiskt sätt. Holistisk betyder att man betraktar människan som en helhet och tar hänsyn till både kropp, själ och sinne i arbetet med stresshantering. Fördelen med ett holistiskt synsätt är att det skapar långsiktiga och hållbara förändringar i livsstil och vanor. Istället för att erbjuda en quick-fix så fokuserar man på att bygga upp en grund för varaktig hälsa och välbefinnande. Här är några centrala aspekter: Helhetssyn: En holistisk stresscoach tittar inte bara på de yttre symptomen av stress utan försöker förstå hela personens livssituation. Det innebär att man tar hänsyn till fysiska, emotionella, mentala och andliga aspekter av en persons hälsa. Livsstilsfaktorer: Carin kan hjälpa dig att identifiera och förändra aspekter av sin livsstil som kan bidra till stress, såsom kost, sömn, motion och arbetsvanor. Mental hantering: En viktig del av stresshantering är att utveckla effektiva strategier för att hantera negativa tankar och känslor. Det kan inkludera metoder som mindfulness, meditation eller andra mentala tekniker som är skräddarsydda efter ditt behov. Kommunikation och relationer: Du kan också arbeta med dina kommunikationsfärdigheter och relationer för att minska konflikter och förbättra stödsystemet. Livsmål och värderingar: Att identifiera och arbeta mot personliga livsmål och värderingar kan vara en del av processen för att minska stress. Det kan hjälpa dig att skapa en meningsfull och balanserad livsstil. Energihantering: Holistiska stresscoacher kan utforska hur du fördelar sin energi och hjälpa till att skapa balans mellan olika livsområden. Genom att integrera dessa olika aspekter av ditt liv kan en holistisk stresscoach stödja dig i att skapa långsiktiga och hållbara förändringar för att minska stress och främja övergripande välbefinnande. Det är viktigt att notera att en holistisk stresscoach inte ersätter medicinsk eller psykologisk behandling, och personer med allvarliga stressrelaterade problem bör söka professionell vård.


Kontaktuppgifter

  • Lyckoreceptet, Linnégatan, Göteborg, Sverige

    0317304708

    info@lyckoreceptet.se


bottom of page