top of page
Två personer där ena personen håller under ryggen när den andra personen står i bryggan

Embodied Flow Yoga

Vi möts på en förkroppsligad resa tillsammans för att frodas och växa! Inte för att kunna eller göra

  • 1 30 min
  • Lyckoreceptet Linnégatan

Beskrivning av tjänsten

Yogan är Embodied flow inspirerad med inslag av fantastiska läror som Traditionell kinesisk medicin (TCM) och Tantra med möte av nervsystemsförståelse och livet i närhet.


Kommande sessioner


Kontaktuppgifter

  • Lyckoreceptet, Linnégatan, Göteborg, Sverige


bottom of page