top of page

Sätt upp tydliga mål och boosta träningen med SMART-metoden

Tränar du oftast lite planlöst och upplever att resultaten dröjer? Du är inte ensam. Genom att istället sätta upp konkreta och realistiska mål för att nå dit du vill, kan du både öka motivationen och få en tydligare riktning på din träningsresa.  

Person som utför marklyft

Oavsett om du i första hand tränar för att förbättra hälsan, öka styrkan eller klara av en viss löpsträcka utan avbrott, är det till stor hjälp att etablera klara och tydliga mål för att hålla motivationen uppe och löpande checka av att du håller dig på rätt spår.


När du planerar dina mål kan den så kallade SMART-metoden vara till stor hjälp. Varje bokstav i "SMART" står för en viktig egenskap hos ett mål, nämligen: Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsbegränsat. Med hjälp av denna strategi kan du se till att dina träningsmål är väl definierade – en förutsättning för att effektivt kunna sträva mot dem.


Detta är SMART (målbaserad träning)

  • Specifikt: Målet ska vara tydligt och väl avgränsat.

  • Mätbart: Det ska vara möjligt att mäta framstegen och resultaten.

  • Accepterat: Målet bör vara attraktivt och meningsfullt för att hålla motivationen uppe.

  • Rimligt: Målet ska vara genomförbart och realistiskt att uppnå.

  • Tidsbundet: Det ska finnas en tydlig deadline eller tidsram för när målet ska vara uppnått.

Exempel på träningsmål kan vara att minska din femkilometers löptid med två minuter inom de kommande tre månaderna, att öka antalet armhävningar du kan göra oavbrutet från 10 till 20 inom en månad, eller att kunna utföra en utmanande yogaposition som handstående inom sex månader. Dessa mål är alla tydliga, mätbara, meningsfulla, realistiska och tidsbundna – precis enligt SMART-metoden.


Variation och "morötter" håller motivationen uppe

För att bibehålla motivationen är det viktigt att ha strategier på plats när träningen blir mer utmanande. En effektiv metod är att skapa variation i din träning genom att testa nya övningar eller träningsformer. Om du till exempel är en inbiten yogaperson kan du byta ut ett pass i veckan mot pilates eller gymträning. Och sist men inte minst: glöm inte bort att belöna dig själv när du gör framsteg eller når dina delmål. Exempel på sådana "morötter" kan vara allt från ny träningsutrustning till en avkopplande massage när du nått ditt efterlängtade träningsmål. Lycka till!


 

Varför vänta? Ta första steget mot dina mål i dag! Med beslutsamhet, vägledning och en tydlig plan kan du omvandla vision till verklighet. Välkommen att utforska vårt utbud av klasser, eller boka din personliga träning hos oss på Lyckoreceptet för att få den hjälp du behöver för att nå dina mål.

14 visningar0 kommentarer

תגובות


bottom of page